Nederlands Deutsch Français English

Het bedrijf Uitslag, voorheen bekend als Model- en Matrijzenmakerij Twente, is in 1978 opgericht vanuit een passie voor het ambacht van modelmaken. De vakmatige basis van grondlegger Rudie Uitslag werd gelegd bij de bekende machinefabrieken van Dikkers in Hengelo; de bakermat van de hoogwaardige technische industrieën in Twente.

De historie van Uitslag


Samen met twee jonge collega-ondernemers begon Rudie Uitslag een aluminiumgieterijbedrijf in Oldenzaal. Om nog meer inhoud te kunnen geven aan zijn vakmanschap als modelmaker, richtte hij een eigen specialistisch bedrijf op. De kwaliteit van de modellen, gemaakt op basis van authentiek vakmanschap, en de ruime ervaring met gietwerk resulteerde al snel in de vraag naar matrijzen van een zelfde hoogwaardige kwaliteit.
Als opvolger in het familiebedrijf heeft Mirko Uitslag de technische innovaties en mogelijkheden maximaal geïntegreerd in zijn bedrijfsvoering, steeds in combinatie met de nog aanwezige ambachtelijke vaardigheden in het modelmaken. Het resultaat is een sterke onderneming die een complete en uiterst geavanceerde service kan bieden, van concept tot realisatie.


Onze visie op een duurzame relatie


Binnen de organisatie van Uitslag wordt iedere klant gezien als een partner, waarmee een duurzame relatie kan worden opgebouwd. De gedachte hierachter is dat een klantcontact op basis van vertrouwen, wederzijdse kennisuitwisseling en geleverde kwaliteit kan uitgroeien tot een duurzame samenwerkingsrelatie. Deze samenwerking wordt efficiënter, effectiever en hoogwaardiger naarmate de bekendheid met elkaars visie, processen, knowhow en technische mogelijkheden toeneemt. Het resultaat is een win-winsituatie voor zowel de klant als voor Uitslag. Het optimale resultaat van een dergelijk klantrelatie is co-engineering; waarbij iedere opdracht wordt benaderd vanuit een partnerschap en zo telkens tot een sterk resultaat leidt.


Bedrijfsprofiel


Kijkend naar het bedrijf Uitslag als geheel valt op dat ieder onderdeel, van productontwikkeling en engineering tot en met de daadwerkelijke productie, wordt gerealiseerd met state-of-the-art teken- en besturingssoftware en productiemachines. Tegelijk beschikt Uitslag binnen de productie nog over de ambachtelijke vaardigheden van vakman-modelmakers, evenals alle daarvoor benodigde technische en ruimtelijke faciliteiten.